23948sdkhjf

Med Havegrillen i Køkkenet

| Medlemsnyhed | Indrykket af Halton A/S

En fremadstormende tendens med madlavning på udstyr der benytter kul og træ bærer grundet brandfaren mange udfordringer med sig. Dette er udfordringer som branchen bør og skal forholde sig til, og sikre at der anvendes brandsikre løsninger.

Udover selve varmeudviklingen vil der altid være fare for gnister som trækkes med udsugningsluften som vil kunne antænde fedtet som sidder i ventilationssystemet.

En væsentlig problemstilling i denne forbindelse er den ekstreme varmeudvikling fra fastbrændsel udstyret som betyder at fedtet fra madlavningen ikke kan fanges af filteret i emhætten, men i stedet aflejres på kølige sidevægge i kanalsystemet. Kombinationen af høj varme, fedtholdig luft og gnister i luften giver en eksplosiv "cocktail" som der skal være ekstra fokus på!

Med et stigende antal installationer af disse typer køkkenudstyr samt kombinationen med brandsikringsmæssigt mangelfulde løsninger er det desværre udelukkende et spørgsmål om tid før det går rigtigt galt.

Lovgivning på området

Lovgivningen er ikke helt klar og nok ikke gearet til problemstillingen. Kanalsystemet fra køkkenudsugning skal brandisoleres* hvilket selvfølgelig mindsker brandspredningen, men det forhindrer ikke branden i at opstå og antænde kanalsystemet. Er kanalsystemet blevet antændt kan slukningen desuden være langvarig og forårsage yderligere skader på bygningen.

Ved fastbrændsel køkkenudstyr udgør brandrisiko specielt en problemstilling når der både kan være gnistdannelse fra madlavningsudsyret under emhætten samt at fedtaflejringen i kanalsystemet kan være stor. Til sammenligning mellem madlavningsudstyret med fast brændsel og f.eks. gasbaseret udstyr, er det gasbaserede udstyr forsynet med en gasventil som lukker hvis udsugningen ikke kører. Dette er ikke muligt for udstyret med fast brændsel som blot brænder videre med mindre der er tilstrækkelig naturligt aftræk i kanalsystemet.

Løsning

Løsningen af problemstillingen er selvfølgelig først og fremmest en begrænsning af muligheden for at der opstår brand samt begrænsningen af en given brands udbredelse.

Ventilationsmæssigt bør man som minimum sikre at der benyttes separat kanalsystem for udsugning fra udstyr med fast brændsel. Derudover bør man tilskynde til og anbefale at der benyttes udstyr hvor madlavningen og dermed forbrændingen foregår i et lukket kammer, som f.eks. Josper ovnene vist herunder.

På trods af ovnens lukkede kammer og tilhørende gnistfang på "skorstenen" kan der komme gnister ud af selve ovnrummet når lågen åbnes. Disse gnister vil kunne transporteres med udsugningsluften og dermed kunne muliggøre antændelse af fedt aflejret i kanalsystemet.

Halton har udviklet en "Water Mist" emhætte for at imødekomme problemerne med køkkenudstyr baseret på fast brændsel. Systemet er baseret på et vandtågefilter som i udsugningskammeret i emhætten. Udsugningsluften tvinges igennem vandtågen, hvorved luften afkøles og fedt og røg fanges og udskilles. Derudover virker vandtågen som gnistfanger så risikoen for brandudbredelse i kanalsystem reduceres til et minimum.

Til sammenligning vil den almindelige emhætteløsning ikke kunne fjerne det som normalt ville passerer filtret, hvorfor dette i stedet vil blive transporteret ud i kanalsystemet og aflejres ved afkøling og kunne antændes af gnister fra fast brændsel udstyret.

Systemet kan med fordel kombineres med et automatisk vaskesystem af emhættekammer således at fedtrester og snavs fjernes automatisk.

Vandtåge efter behov

Ovennævnte løsning kræver selvfølgelig vandtilførsel og vand er som bekendt en "kostbar" ressource i Danmark, hvorfor der bør gøres alt for at begrænse vandforbruget. I denne forbindelse har Halton videreudviklet systemet således at vandtågen kan behovsstyres ("Cold Mist on Demand" eller forkortet CMOD). Systemet er udviklet til kulfyrede ovne, hvor vandtågen startes automatisk når kokken åbner ovnlågen og stopper når denne lukkes. På den måde bruger systemet kun vand når det er nødvendigt. Besparelsen på vandforbrug er op til 80 %.

* i henhold til DS428

Halton giver funktionsgaranti! Ring og hør nærmere på tlf. 86 922 855.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Halton A/S

Husby Alle 17, 1. tv.
2630 Taastrup
Danmark
Halton A/S

Billeder & videoer

Principopbygning af vandtågesystem Principopbygning af automatisk filtervaskBenyttelsen af madlavningsudstyr med fast brændsel i køkkener udgør en stærkt forøget brandrisiko

Send til en kollega

0.098